Skip to main content

Ochrona przed SMOGiem.

By 28 lutego, 2017Porady

Ochrona przed SMOGiem w systemach Feelco. Nie ma dnia, abyśmy nie słyszeli o wielokrotnie przekroczonych normach stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5 w powietrzu. Kiedyś ten problem dotyczył głównie południa Polski, dzisiaj dotyczy to już niemal całego kraju. Nie będziemy pisać jak ogromne zagrożenie stanowi to dla ludzi, bo o tym informacji jest już bardzo dużo, skupimy się na tym jak możemy pomóc, aby w naszych domach z systemem Feelco powietrze było czyste i zdrowe.

Ochrona przed SMOGiem – cztery kroki.

1. Dom z systemem Feelco kontroluje proces wymiany powietrza

W systemie Feelco powietrze zewnętrzne (kiedyś nazywaliśmy je świeżym, ale czy dziś to aktualne określenie?) trafia do budynku tylko przez przeznaczoną do tego czerpnie powietrza. Powietrze zużyte, usuwane z pomieszczeń sanitarnych, kuchni itp. jest natomiast usuwane przez wyrzutnię powietrza. Taki proces zapewnia pełną kontrolę ilości powietrza jaką chcemy wymienić i daje nam możliwość jego skutecznego oczyszczenia.

2. Filtrowanie wstępne.

Powietrze, które trafia do czerpni powietrza zewnętrznego, jest transportowane szczelnym kanałem do modułu odzysku ciepła, który standardowo ma zainstalowane filtry powietrza. Filtry wstępne mają klasę filtracji G2, co jest wystarczające dla zatrzymania widocznych gołym okiem zanieczyszczeń i części pyłów o wielkości powyżej 10μm.

Ten proces jest zbliżony do metod filtracji stosowanych w układach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła/rekuperacji.Nie jest on niestety wystarczający dla ochrony przed pyłami tworzącymi SMOG, które składają się z cząstek mniejszych niż 10μm a nawet 2,5μm. Ponadto nie chroni nas przed zanieczyszczeniami, które mogą się dostać do budynku inną drogą, przez otwarte drzwi i okna, wniesionymi na ubraniach itp.

3. Filtracja zasadnicza – ochrona przed SMOGiem.

Każdy system Feelco posiada filtr główny, Carrier EZ Flex, który w zależności od potrzeb może być wyposażony we wkłady o różnej klasie filtracji. Standardowo instalowany jest wkład MERV 10, co odpowiada europejskiej klasie filtracji F5/F6. Pozwala to na osiągnięcie 85% skuteczności filtracji cząstek grupy E3 o rozmiarach 3 – 10μm, a więc pyłów PM10 oraz do 65% skuteczności filtracji cząstek grupy E2 o rozmiarach 1 – 3μm a więc pyłów PM2,5.

Jeżeli budujemy dom w miejscu szczególnie zagrożonym, możliwe jest zwiększenie klasy filtra do poziomu MERV 14 / F8, co zapewnia ponad 90% skuteczność filtracji wszystkich cząstek klasy E2 i E3, a nawet do 85% redukcji cząstek E1 o rozmiarach poniżej 1μm, zatem znacznie mniejszych niż pyły PM2,5 i PM10.

4. Ponowne oczyszczenie.

System Feelco nieustannie bada warunki w domu a proces oczyszczania powietrza jest wielokrotnie powtarzany dzięki recyrkulacji. W zależności od trybu pracy systemu całe powietrze w budynku jest ponownie przesyłane przez filtr EZ Flex od 2 do 4 razy na godzinę. Powoduje to zatrzymanie zanieczyszczeń, które mogły się przedostać przez filtr przy pierwszym cyklu filtracji oraz tych cząsteczek, które dostały się do budynku inną drogą niż czerpnia powietrza.

Ochrona przed SMOGiem w systemach Feelco

System Feelco dzięki sterownikom Carrier Infinity Touch wykrywa stopień zabrudzenia filtra i poinformuje nas o konieczności wymiany wkładu. Jeżeli chcesz wyświetli komunikat na wyświetlaczu sterownika lub wyśle wiadomość e-mail.

Pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej sprawie, systemy Feelco to rozwiązania ekologiczne, a więc walczymy ze smogiem na dwa sposoby. Feelco HP to rozwiązanie wykorzystujące najwyższej klasy pompę ciepła a Feelco Hybrid to unikatowe połączenie dwóch ekologicznych źródeł ciepła, gazu naturalnego i pomy ciepła. Ochrona przed SMOGiem jest w zasięgu ręki.

Pytania, wątpliwości – zadzwoń do Partera Feelco po więcej szczegółów. Kontakt.