Skip to main content

Feelco Hybrid – ogrzewanie dwu paliwowe – jak to działa?

By 13 czerwca, 2017Porady
Feelco Hybrid - ogrzewanie dwu paliwowe - jak to działa?

Układ Feelco Hybrid – ogrzewanie dwu paliwowe to kombinacja dwóch sposobów zasilania dla osiągnięcia maksymalnej możliwej sprawności energetycznej i redukcji kosztów. Jednostką główną systemu jest nagrzewnica gazowa Carrier Infinity 96, zapewniająca ogrzewanie budynku z rekordową sprawnością dla kondensacyjnych urządzeń grzewczych. Jako jednostka pomocnicza pracuje pompa ciepła Carrier Infinity 18VS z funkcją klimatyzacji.

Najważniejszym elementem tego układu jest sterownik Carrier Infinity Touch zarządzający pracą układu. Potrafi on ocenić sytuację w budynku i na zewnątrz oraz podjąć decyzję, które źródło ciepła jest w danym momencie tańsze w eksploatacji.  Najważniejszym parametrem decydującym o wyborze gazu lub pompy ciepła jest aktualne zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie oraz aktualna temperatura na zewnątrz budynku. Jak wiemy sprawność powietrznych pomp ciepła jest uzależniona od temperatury otoczenia, w którym pracuje. Ogrzewanie gazem charakteryzuje się stałą sprawnością bez względu na temperaturę zewnętrzną.

Feelco Hybrid – ogrzewanie dwu paliwowe

Instalator systemu Feelco Hybrid znając koszty paliw w danym regionie może określić parametry, przy których system dokonuje wyboru właściwego źródła zasilania. Dla standardowej taryfy cen energii elektrycznej i gazu ziemnego koszt wytworzenia 1kW energii cieplnej kształtuje się zgodnie z poniższym wykresem. Na wykresie uwzględniono pompę Infinity 20, dla urządzenia Infinity 18VS punk równowagi przypada na temperaturę ok. +3st.

Jak widać na powyższym wykresie w określonych warunkach ogrzewanie gazem ziemnym jest tańsze niż pompą ciepła ale czasem bywa droższe. Właściciel budynku wyposażonego w układ Feelco Hybrid może jednak spać spokojnie. System dokonuje wyboru źródła ciepła automatycznie bez udziału użytkownika. Sterownik stale bada parametry i podejmuje decyzję na podstawie aktualnej sytuacji.

Najprostszym przykładem wykorzystania układu hybrydowego jest zmiana pór roku, zimą gdy panują mrozy system najczęściej wykorzystuje gaz. Podczas gdy jesienią i wiosną pracuje głównie pompa ciepła. Sterownik Infinity Touch pozwala jednak na znacznie więcej. W trybie dobowym potrafi wielokrotnie zmieniać sposób ogrzewania budynku z gazu na pompę ciepła i odwrotnie. Rano, gdy często występują przymrozki ekonomiczniejsze będzie wykorzystanie gazu, podczas gdy w ciągu dnia, pompa ciepła będzie lepszym wyborem.

Wszytko odbywa się automatycznie. Dla komfortu i oszczędności.  Skontaktuj się z Partnerem Feelco – kontakt.