Skip to main content

System strefowy Carrier Infinity Touch

Feelco® dla instalatorów. Kompletne źródło wiedzy na temat zasad projektowania, instalacji i serwisu.

Infinity Zoning, system strefowej regulacji temperatury, do 8 stref.

Dla wszystkich systemów Feelco.

Jedyny tak zaawansowany układ strefowej kontroli komfortu, możliwość wydzielenia do 8 stref z niezależnie kontrolowaną temperaturą i wydajnością wentylacji.

Indywidualna kontrola temperatury.

Układ strefowej regulacji jest rozwinięciem systemów sterowania Carrier Infinity pozwalający na wyodrębnienie do 8 stref w budynku, w których możliwe jest niezależne programowanie temperatury ogrzewania i chłodzenia oraz wydajności wentylacji. Układ strefowy pozwala na maksymalizację komfortu dla użytkowników przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji dzięki ogrzewaniu/chłodzeniu tylko tych pomieszczeń, które są w danej chwili używane.

Wentylacja na życzenie.

Dodatkowo system strefowy pozwala na zarządzanie wydajnością wentylacji w poszczególnych strefach, co jeszcze bardziej zwiększa komfort użytkowania oraz pozwala na wykorzystanie innych źródeł ciepła w budynku jak np. kominka.

Elementy systemu

Sterownik główny Infinity Touch

Oprogramowanie sterownika Infnity Touch umożliwia budowę układów strefowych do 8 stref w ramach jednego systemu Feelco. Sterownik posiada wbudowany czujnik temperatury oraz czujnik wilgotności, odczytuje również wszystkie parametry z czujników w strefach, jak również zarządza przepływem powietrza przez przepustnice strefowe. Z poziomu sterownika możliwe jest pełne zarządzanie całym układem strefowym, jak również jego konfiguracja

Przepustnice strefowe DAMP REC odpowiadają za kontrolę przepływu powietrza do poszczególnych stref, są wyposażone siłownik 24V o czasie pracy 18s. Przepustnice strefowe sterują przepływem dzięki modulacji położenia skrzydła w jednej z 16 pozycji.

Dostępne rozmiary (mm)

200×250 200×350, 200×450, 200×600,

250×250, 250×350, 250×450, 250×600.

Dla każdej ze stref wymagana jest co najmniej jedna przepustnica, możliwa też jest praca równoległa do 5 przepustnic w jednej strefie. Podłączenie do kontrolera przepustnic przewodem 3-żyłowym.

Kontroler przepustnic SYSTXCC4ZC01 jest centralą sterującą sygnałami układu strefowego, pojedynczy kontroler pozwala na spięcie do 4 stref, a w przypadku większych układów należy użyć dwóch kontrolerów. Maksymalna ilość stref wynosi 8, przy łączeniu dwóch kontrolerów na drugim z nich należy zmienić ustawienie mikro przełącznika.

Kontroler wyposażony jest w magistralę cyfrową ABCD do komunikacji ze sterownikiem, jednostką centralną oraz agregatem, pozwala też na zarządzenie modułem odzysku ciepła. Opcjonalne złącza OAT i HPT pozwalają na monitorowanie parametrów nawiewanego powietrza.

Magistrala ABCD służy również do podłączenia sterowników strefowych Smart Sensor oraz czujników Remote Sensor, przy czym należy pamiętać, że wpięcie jednocześnie czujnika i sterownika strefowego dla danej strefy spowoduje, że odczyt temperatury będzie z czujnika Remote Sensor.

Diody LED pozwalają na kontrolę zasilania układu oraz komunikacji z jednostką centralną.  Kontroler jest zasilany prądem 24V z jednostki centralnej, nie wymaga dodatkowego zasilania.

Moduł komunikacyjny NIM jest wymagany dla współpracy systemu Infinity w wykonaniu centralnym z modułem odzysku ciepła, nie jest konieczny w przypadku budowy układu strefowego. Dodatkową funkcją modułu jest możliwość podłączenia agregatu klimatyzacji lub pompy ciepła starszej generacji do jednostki centralnej Infinity.

Czujnik Remote Sensor / Sterownik Smart Sensor

Zadaniem czujnika strefowego Remote Sensor jest odczyt temperatury w danej strefie, dane przekazywane są do sterownika głównego, który na tej podstawie podejmuje działanie systemu. Alternatywnie zamiast czujnika można zastosować sterownik Smart Sensor, który oprócz wbudowanego czujnika wyświetla parametry w strefie, jak również umożliwia ich zmianę w zakresie temperatury ogrzewania i chłodzenia oraz wydajności wentylacji.

Przykładowa konfiguracja dla 4 stref